Over Mediwet - Medisch Toezicht

Een bedrijf kan pas gezond functioneren als zijn werknemers ook gezond zijn. Iedereen wenst tevens gezond te blijven, ook in verschillende bedrijfsgebonden arbeidsomstandigheden. Hierbij kan Mediwet u helpen met een professioneel team van arbeidsgeneesheren en verpleegkundigen.  
Gedurende het adviserend bedrijfsbezoek komt de arbeidsgeneesheer ter plaatse om beroepsziekten en gezondheidsproblemen op te sporen. Samen met de werkgever of de preventieadviseur wordt besproken welke personeelsleden onderworpen zijn aan het medisch toezicht. Het gezondheidstoezicht in het kader van het onderzoek rijbewijs kan ook worden uitgevoerd.

 

Medisch onderzoek


Elke werkgever is verplicht het medisch toezicht voor zijn werknemers te organiseren, zelfs indien geen enkele werknemer onderworpen is aan het voorgeschreven gezondheidstoezicht en/of inentingen. Indien er in het bedrijf geen arbeidsgeneesheer is, moet de werkgever hiervoor een beroep doen op de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.


Het doel van het gezondheidstoezicht is elke factor die voor de gezondheid en de integriteit van de werknemer een bedreiging kan inhouden:

  • Op te sporen.
  • De omvang ervan te evalueren.
  • Een voorstel tot aanpassing ervan te formuleren en ervoor te zorgen dat de aanpassing er komt.
  • Gezondheid te bevorderen en te behouden door risico's te voorkomen.

Onder tewerkgesteld personeel wordt bedoeld: elke werknemer die krachtens een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld wordt (met uitzondering van huispersoneel, dienstboden en vennoten) en daarmee gelijkgestelde personen bepaald in artikel 2 van de wet welzijn.

Meer informatie over de werknemers die onder het gezondheidstoezicht vallen en de verschillende types van gezondheidstoezicht vindt u hier.

Zoeken op Mediwet