Veelgestelde vragen

RisicobeheerMedisch toezicht


Waarom een medisch onderzoek en hoe kan men dit aanvragen?

Het medisch onderzoek is verplicht voor werknemers die blootgesteld zijn aan beroepsrisico's.

U kan dit aanvragen aan de hand van het document in volgende link:
Aanvraag gezondheidstoezicht door werkgever
Aanvraag gezondheidstoezicht door werknemer


Aanvraag terugbetaling medisch onderzoek stagiairs voor scholen – Naamlijst stagiairs

De onderwijsinstelling moet aan Mediwet een lijst bezorgen met de gegevens van alle stagiairs die een medisch onderzoek moeten ondergaan. Hiervoor moet de onderwijsinstelling het Excel-document van Fedris gebruiken.  
Meer informatie over hoe men een terugbetaling van de kosten voor het medisch onderzoek kan verkrijgen voor de stagiairs vindt u hier.


Waar vind je informatie over rijgeschiktheid?

Voor leden van Mediwet kan je na inloggen de informatiebrochure terugvinden over het onderzoek rijbewijs.
Andere bronnen zijn:www.belgium.be/nl/mobiliteit

Deze link geeft je informatie over groep 1 en groep 2 rijbewijs, alsook de medische geschiktheid.

Hoe verkrijg ik een geneeskundige schifting?

Eerst en vooral neemt u contact op met Mediwet (externe dienst) voor een afspraak. De kandidaat moet een vragenlijst invullen en ondertekenen, een speciaal oogonderzoek ondergaan en een medisch onderzoek door een arbeidsgeneesheer van Mediwet. Zo de arbeidsgeneesheer het nodig acht bijkomende onderzoeken of verwijzingen te doen, zal hij dit kenbaar maken tijdens de consultatie. Pas na het evalueren van de gevraagde informatie kan bij een gunstig besluit het rijgeschiktheidsattest afgeleverd worden aan de aanvrager. In de andere gevallen kan het attest onmiddellijk afgeleverd worden. Hiermee moet u zich dan aanmelden bij de dienst rijbewijzen van uw domicilie, samen met 11 of 16 euro en 2 pasfoto's.

Opgepast: niet iedereen wordt geschikt bevonden voor een geneeskundige schifting (rijbewijs groep 2)


Wat zijn de gevolgen voor een bestuurder indien hij onterecht rijdt zonder geneeskundige schifting?


Deze bestuurder wordt geacht te rijden zonder rijbewijs (artikel 30 van de verkeerswet). De rechter kan veroordelingen uitspreken (gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maand en/of een geldboete van 200 tot 2000 euro en/of het recht tot sturen vervallen verklaren.

Zoeken op Mediwet