Veelgestelde vragen

RisicobeheerMedisch toezicht


Waartoe dient het periodieke bedrijfsbezoek ?

Het periodieke (meestal jaarlijks) bedrijfsbezoek wordt voorzien door de wet "welzijn" en dient ertoe u te laten bijstaan door uw externe dienst Mediwet. Tijdens dit bedrijfsbezoek wordt u ingelicht over de regelgeving inzake welzijn op het werk (veiligheid, ergonomie, psychosociaal welzijn, arbeidshygiëne en gezondheid) en in navolging ervan krijgt u onze adviezen in verslagvorm toegezonden. Wij maken van de gelegenheid tevens gebruik de nodige administratieve formaliteiten te overlopen.

Hebben wij als kleine onderneming een risicoanalyse nodig ?

Elke onderneming wordt geacht een dynamisch risicobeheersingsbeleid te voeren. Als basis dient dan ook elke onderneming een risicoanalyse op te stellen.
Deze bestaat achtereenvolgens uit :
  • het identificeren van gevaren;
  • het vaststellen en nader bepalen van risico's;
  • het evalueren van risico's.
  • Uit de resultaten van de risicoanalyse worden preventiemaatregelen voorgesteld.
De resultaten ervan worden opgenomen in het globaal plan.


Hebben wij een preventieadviseur nodig in ons bedrijf ?

Elke onderneming dient een preventieadviseur aan te stellen. In een bedrijf met minder dan 20 werknemers tewerkgesteld, mag de bedrijfsleider zelf die rol op zich nemen. In een bedrijf vanaf 20 medewerkers moet iemand die niet tot de directie behoort aangesteld worden als interne preventieadviseur.


Wie komt er langs tijdens het bedrijfsbezoek?

Dit is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf.
  • Indien uw bedrijf minder dan 20 werknemers telt, dan komt er een assistent-preventieadviseur langs.
  • Indien het aantal werknemers 20 of meer is, dan komt er een preventieadviseur niveau 1 of arbeidsgeneesheer langs.


Wat is de NACE code?

NACE staat voor "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes" en is een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen van bedrijven.

De NACE-code wordt onder meer gebruikt om bedrijven in te delen in sectoren. De NACE-code is gewijzigd op 1 januari 2008.

Deze indeling wordt in het kader van de Wet Welzijn en het KB van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk gebruikt om de aanvullende vorming van de preventieadviseurs van een interne dienst te bepalen. Deze groepsindeling voor bedrijven is terug te vinden op de website van het FOD.

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=571


Wat is het erkenningsnummer van Mediwet voor de KMO-portefeuille?

Als erkende opleider beschikt Mediwet over volgend erkenningsnummer:
DV.O 105268

Hoe betalen via KMO-portefeuille?

Hierbij de instructie die u moet volgen om onze factuur te betalen via Sodexo (bron veel gestelde vragen op de website van de Vlaamse overheid).
 
- Ik krijg van mijn dienstverlener een betalingsherinnering terwijl ik mijn eigen aandeel wel aan sodexo heb betaald.
De storting aan sodexo volstaat niet om de dienstverlener te betalen. Nadat u uw eigen aandeel heeft gestort, vult de Vlaamse overheid haar aandeel aan in de elektronische portefeuille. Om uw dienstverlener te betalen volstaat het om zich opnieuw aan te melden in uw elektronische portefeuille. Nadat u het project heeft geselecteerd, klikt u op de knop 'betalen'.


- Ik zie de betaalknop niet staan.
1e mogelijkheid
Indien u een overzicht krijgt van uw steundossiers, maar u ziet niet de mogelijkheid om een bewerking te doen (vb. betaal) zit u waarschijnlijk in 'mijn overzicht'. Dit toont een overzicht van uw lopende dossiers bij de maatregelen KMO-portefeuille, BEA, GP of EP. U verkrijgt dit door in de rode balk te klikken op 'mijn overzicht'
Om een bewerking (vb. betalen) te kunnen doen, moet u dus naar de KMO-portefeuille gaan. Dit doet u door links op het scherm te kiezen voor de steunmaatregel kmo-portefeuille (opleiding, advies,?). Hierdoor komt u de kmo-portefeuille website. Kies nu (rechterkant van het scherm) voor 'vraag hier uw subsidie aan - meer info' of centraal op het scherm 'toegang tot portefeuille'.
2e mogelijkheid
Ik zit in de toepassing, maar zie nog geen betaalknop staan.
U zit dan in het overzicht van de portefeuille (portefeuillestatus). Klik op de knop 'ga verder'. (zie demo 'storten en betalen')

Zoeken op Mediwet